GDPR

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerințelor Regulamentului nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directive 95/46/CE, societatea ARTA BUSINESS CENTER S.R.L., cu sediul în mun. Miercurea Ciuc, str. Harghita nr 41, jud. Harghita, în calitate de operator de date cu caracter personal, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Categoriile de date prelucrate

– nume și prenume

– adresa de email

– număr de telefon

Scopul colectării datelor este:

contactarea utilizatorilor

în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine lui ARTA BUSINESS CENTER S.R.L., în calitate de operator.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: împuternicitul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal din cadrul ARTA BUSINESS CENTER S.R.L., respectiv administratorul de imobile. Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Când plasați o comandă prin intermediul site-ului, vom păstra informațiile dvs. de comandă, pentru a putea îndeplini comanda Dvs., cu excepția cazului în care și până când ne cereți să ștergem aceste informații.

Datele dvs. vor fi păstrate cel mult 1 an.

Măsuri tehnice și organizatorice de securitate:

Datele sunt păstrate electronic, în formă criptată AES, în baza de date MySQL

Se asigurară numai acces autorizat la date, se verifică corectitudinea datelor și recuperarea datelor în caz că apar probleme

Actele în format hârtie sunt arhivate conform prevederilor legale în vigoare

Sediul este protejat cu alarme sau camere video;

controlul accesului în sediu și supravegherii vizitatorilor;

Ținerea în siguranță a echipamentelor IT, în special a dispozitivelor mobile (laptopuri, tablete și telefoane mobile);

Sistemele care prelucrează date personale sunt sigure;

securității datelor personale;

Site-urile proprii și a alte servicii online sau aplicații sunt sigure, se interzice descărcarea de programe neautorizate;

Pregătirea adecvată a salariaților

În cazul încălcării securității datelor, precum și în cazul oricărui incident care are ca efect încălcarea securității datelor, operatorul va notifica autoritatea pentru protecția datelor în termen de 72 ore, precum și persoana vizată în cel mai scurt timp.

Conform Regulamentului 679/2016, beneficiați de dreptul de acces la datele furnizate, de dreptul de rectificare, de dreptul la restricționarea prelucrării, de dreptul la portabilitatea datelor. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebare referitoare la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de corespondență în Miercurea Ciuc, str. Kőrösi Csoma Sándor, nr. 2, județul Harghita sau la adresa de email office@artabc.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Puteți de asemenea să contactați autoritatea de supraveghere:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

+40.318.059.211
+40.318.059.212

www.dataprotection.ro

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Pe acest site folosim cookie-uri./Oldalunkon cookie-kat használunk. Acceptă/Elfogad Citește mai multe/Olvass róluk többet

Politica de utilizare cookie-uri/Cookie használati szabályzat